Neem contact met ons op via ...

Proeftuintjes: Eten en drinken is zoveel meer dan zorgen dat je niet doodgaat...

Hoe eten en drinken een activiteit is om empowerment bij cliënten te vergroten, met een web-applicatie en film als hulpmiddel.


Algemeen

Phliss - Phyllis den Brok ontwikkelde in opdracht van Dichterbij het project ”Proeftuintjes”. Daarin begeleidde zij verschillende locaties in het ”anders kijken naar eten en drinken”. In Veghel, Velp, Oss, Uden en Venlo zijn vorig jaar pilots gestart om te kijken hoe wordt omgegaan met eten en drinken en hoe de participatie van cliënten vergroot kan worden. De belangrijkste kanteling is dat eten en drinken niet als een doel wordt gezien, maar als een middel tot ... van alles. Samenwerking, vergroten van vaardigheden en verantwoordelijkheden, genieten, contact en nog veel meer.
Tevens bleek de werkwijze ook interessant voor Dichterbij in het nieuwe werkveld binnen de WMO. De succesvolle resultaten van het project leidden er voor Dichterbij toe om een web-applicatie te ontwikkelen (www.eteniszoveelmeer.nl), die begeleiders inzicht en mogelijkheden biedt om eten en drinken te gebruiken als middel om de cliënt te versterken. Tevens is een film gemaakt van de resultaten om anderen te inspireren. Deze is ook via de web-app te bekijken.
Phliss zal deze web-applicatie, die overigens door iedereen vrij te gebruiken is, minimaal de komende twee jaar up-to-date houden.Werkwijze van het project ”Proeftuintjes”:Achtergrond

www.eteniszoveelmeer.nl is een applicatie waarop iedereen die te maken heeft met mensen met een beperking, informatie kan vinden over eten en drinken in combinatie met empowerment en participatie. Hoe betrek je mensen meer bij alle activiteiten rondom eten en drinken? Wat doet het voor iemand wanneer hij op zijn eigen manier kan helpen met koken, de tafel afruimen, boodschappen doen of kan werken aan het opbouwen van zijn netwerk?
De mobiele website bevat een 10-stappenplan, tientallen tips, verhalen uit de praktijk en een film waarin onder andere cliënten vertellen over hun ervaringen. De nadruk van de web-app ligt op de mogelijkheden tot het versterken van de cliënt door het gebruik van eten en drinken als activiteit. Daarom vindt de gebruiker ook tips en voorbeelden hoe doelen geformuleerd en opgenomen kunnen worden in het individuele ondersteuningsplan van cliënten.
Ofschoon in dit geval e.e.a. is uitgewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking, is het principe en de werkwijze toepasbaar op velerlei doelgroepen, zowel intramuraal als extramuraal. Dit bleek ook uit de interesse die lokale overheden hadden in dit project.
De boodschap van www.eteniszoveelmeer.nl ligt met nadruk op empowerment door middel van eten en drinken. Daarnaast zijn er ook verwijzingen opgenomen naar websites, apps en boeken over gezond eten, slikproblemen, over- en ondergewicht, duurzaamheid en meer. De app is te gebruiken door zowel begeleiders als familie en andere verwanten en, ofschoon speciaal ontwikkelt voor tablet en smartphone ook goed te gebruiken op een gewone computer echter in alle gevallen is een internet verbinding noodzakelijk.De film is gemaakt met en door cliënten van Dichterbij die werkzaam zijn bij Beeldkracht, een dagactiviteit van Dichterbij.

De directe link naar de film op YouTube is:http://www.youtube.com/watch?v=lS2KRtUmofMDichterbij en empowerment

De web-app is gemaakt in opdracht van Dichterbij (www.dichterbij.nl)Dichterbij ondersteunt mensen met verstandelijke of meervoudige beperkingen. Het verzorgingsgebied van Dichterbij strekt zich uit van Nijmegen tot de regios Venlo en Oss. Sinds 2011 is empowerment van cliënten een van de speerpunten van de organisatie. Op de levensgebieden gezonde leefstijl, veiligheid, wonen, diversiteit en educatie zijn verschillende initiatieven opgezet. www.eteniszoveelmeer.nl is een van de opbrengsten hiervan.

Copyright © 2009-2014 - Phliss - Phyllis den Brok - Alle Rechten Voorbehouden (All Rights Reserved)