Neem contact met ons op via ...

Lekker betrokken!

Meer informatie: Lekker Betrokken! is een project dat als doelstelling heeft het structureel én concreet verduurzamen van de zorgsector op de gebieden product, proces en mens. Het ultieme eindresultaat moet aan het einde van het drie jaar durende project zijn dat zorginstellingen als vanzelfsprekend bij elke beslissing duurzaamheid de leidraad laten zijn. Vertrekpunt hierbij is het brede gebied van eten en drinken, omdat vrijwel alle processen binnen de zorginstelling dit terrein raken. Daarnaast raakt eten en drinken sterk aan de kwaliteit van leven, waardoor het hoog op de agenda staat bij zowel de zorginstelling zelf als bij bewoners en gasten.

Lekker Betrokken! wil de diverse zorginstellingen concreet ondersteunen om duurzaamheid structureel in te bedden in de organisatie. De start van dit project is dat binnen zorginstellingen een discussie op gang komt hoe zij duurzaamheid in hun eigen dagelijkse praktijk structureel kunnen vormgeven, waarbij recht wordt gedaan aan de eigenheid van de organisatie. Met daarbij de consequentie om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan doen.


Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider Phyllis den Brok zie tabblad ”Contact”.

Copyright © 2009-2014 - Phliss - Phyllis den Brok - Alle Rechten Voorbehouden (All Rights Reserved)