Neem contact met ons op via ...

"Langer zelfredzaam" geselecteerd als “Brabantse Keuken” voor de maand November 2018.
Info op: http://wearefood.nl/samentafelenBoek: Meer eten minder zorg!

Met eten een gelukkiger leven, langer zelfredzaam en minder zorgkosten.

Auteur: Phyllis den Brok
Voor meer informatie zie:
"Meer eten minder zorg!" - website

Home

Phliss is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op het gebied van "Eten en drinken" binnen de sectoren wonen, welzijn, zorg en onderwijs.

Phyllis den Brok

Phliss is opgericht door Phyllis den Brok. Zij heeft een jarenlange ervaring als manager in de zorg op het gebied van eten en drinken, zowel wat betreft de aansturing van productiekeukens als het vormgeven van eten en drinken op afdelingsniveau/kleinschalig wonen.

Als bedrijf bedenken wij hoe "eten en drinken" het best tot zijn recht kan komen bij een klant in een specifieke omgeving. Omdat wij er voorstander van zijn om het "bedenken" en "doen" in dezelfde hand te houden, zorgen wij ook graag voor de concrete implementatie ervan.

Een korte video over de meerwaarde van eten en drinken vanuit de visie van Phliss:
"Eten en drinken is zoveel meer dan zorgen dat je niet dood gaat ... "
.Een veranderende samenleving

Door de veranderende financiering van o.a. de zorg en een veranderde klantvraag, zullen eet- en drinkgelegenheden een andere vorm krijgen dan tot nu toe het geval was. Uit rentabiliteitsoogpunt zal dit inhouden dat in een aantal gevallen er gebiedsoverstijgend zal moeten worden samengewerkt met verschillende partijen. Onze oplossingen (zowel grootschalig als kleinschalig) zijn op deze toekomst gericht. Daarnaast zorgt de individualisering en mondialisering van de maatschappij er voor dat er op lokaal niveau meer behoefte ontstaat aan direct contact, oprechte aandacht en onderlinge sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze aspecten willen wij zoveel mogelijk borgen in onze concrete uitwerkingen op het gebied van eten en drinken. Wij hanteren daarbij de volgende, stapsgewijze aanpak: Het betreft hier eet- en drinkactiviteiten die in verschillende situaties plaatsvinden c.q. ontwikkeld worden met elk hun eigen complexiteit. Voor meer voorbeelden hiervan, zie tabblad Praktijk.
Door het eet- en drinkproces te plaatsen binnen zowel het eigen facilitaire proces als wel de omgevingsfaciliteiten, zijn we in staat dit op een zo efficiënt mogelijke manier vorm te geven. Onze kracht hierbij ligt in het kijken naar de situatie vanuit de ogen van de klant. Door dit als uitgangspunt te nemen en het proces hier op te laten aansluiten, komen wij vaak tot onverwachte, welkome oplossingen.


Copyright © 2009-2014 - Phliss - Phyllis den Brok - Alle Rechten Voorbehouden (All Rights Reserved)