Neem contact met ons op via ...

Onderzoek


Paraplu project Mooie Maaltijd in de Zorg: ”Genieten aan Tafel”

Het onderzoekstraject ”Genieten aan Tafel” onderzoekt in opdracht van de ministeries van EL&I en VWS i.s.m. de Wageningen UR wat investeren in eten en drinken kan opleveren binnen de zorg. Hierbij wordt uitgegaan van een integrale benadering waarbij gestuurd wordt op product, ambiance, personeel en participatie door cliënt. Doelgroep zijn somatische verpleeghuiscliënten in de ouderenzorg. Dit onderzoek is een vervolg op het pilot-onderzoek ”De Genietende Groene Tafel”.

Pilotonderzoek ”De Genietende Groene Tafel”

Projectleiding van het onderzoekstraject ”De Genietende Groene Tafel” in opdracht van de ministeries van LNV en VWS i.s.m. de Wageningen UR om te meten wat een ”Mooie Maaltijd” kan opleveren binnen de zorg. Te meten elementen zijn: absolute inname, beleving van de maaltijd door de cliënt, gebruik van dieetproducten en de mate van zorgvraag. Dit alles wordt vertaald naar een kosten/baten plaatje voor de zorginstelling.


Copyright © 2009-2014 - Phliss - Phyllis den Brok - Alle Rechten Voorbehouden (All Rights Reserved)