Neem contact met ons op via ...

Ervaring

Wie is Phyllis den Brok?

Phyllis den Brok heeft ruim 10 jaar ervaring in de zorg als manager op het gebied van eten & drinken, zowel binnen de ouderenzorg als binnen de gehandicaptenzorg.
Sinds 2008 is ze haar eigen bedrijf Phliss gestart, waarin ze zorginstellingen adviseert en implementaties verzorgt op het gebied van eten & drinken, zowel intramuraal als in de wijk.
Kenmerkend voor haar manier van werken is dat eten & drinken altijd wordt gezien als een middel om andere doelen te bereiken zoals participatie, bewegen, sociale contacten, genieten, behoud van vaardigheden en verantwoordelijkheden, eigen regie, dagstructuur, gezondheid, duurzaamheid en versterking van de lokale economie. Bij de uitvoer werkt ze daarin samen met een diversiteit aan partijen zoals gemeenten, woningbouwcoöperaties, welzijnsorganisaties, ICT-specialisten, leveranciers, transporteurs, producenten, boeren, onderwijsinstellingen en andere dienstverleners.

Phyllis den Brok is initiator en projectleider van de projecten ”Een Mooie Maaltijd in Brabant” en ”Lekker Betrokken!”. Met zorginstellingen uit alle sectoren (GGZ, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen), zijn in deze projecten stappen gezet voor een grotere inzet van regionale en duurzame producten en om duurzamer te werken met eten & drinken.
Uit het project ”Een Mooie Maaltijd in Brabant” zijn de onderzoeken ”De Genietende Groene Tafel” en ”Genieten aan tafel” voortgekomen, in samenwerking met Wageningen UR Food & Biobased Research en de ministeries EZ en VWS.
Tijdens deze onderzoeken was Phyllis den Brok de praktijkexpert en verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en uitvoer van de interventies bij de deelnemende zorginstellingen. In deze onderzoeken werd met succes onderzocht wat het integraal inzetten van eten & drinken kan opleveren voor zowel de cliënt als de zorgorganisatie.

Phyllis den Brok schrijft met grote regelmaat artikelen over de hierboven genoemde onderwerpen in diverse vakbladen.

Visie en werkwijze

Eten en drinken vormt een belangrijk onderdeel van ieders leven. Het kunnen gebruiken van een kwalitatief goede maaltijd en het hebben van de mogelijkheid om in een prettige omgeving een drankje te kunnen nuttigen, verhoogt significant de kwaliteit van leven en daarmee de waardering voor de eigen woon- c.q. leefomgeving.

Daarnaast wordt verantwoording nemen voor de eigen leef- en werkomgeving een steeds belangrijker aspect; niet alleen in de bedrijfsvoering maar ook voor (potentiële) cliënten bij de keuze van een dienstverlener. Dit vraagt aan een organisatie om het helder kunnen beantwoorden van o.a. de volgende vragen:

Bij het inrichten van het werkproces rondom Eten en Drinken komt veel kijken. Naast inhoudelijke kennis van voeding en horeca is het belangrijk deze werkzaamheden waar mogelijk te integreren binnen het totaal van te leveren diensten, om zo een zo efficiënt mogelijke werkwijze te waarborgen. Daarom is het belangrijk om, waar noodzakelijk, gebiedsoverstijgend te werken zodat de oplossingen die bedacht worden, passen in de totale visie op het leven (en werken) van de klant.

Phliss bezit hiervoor zelf de inhoudelijke kennis op het gebied van de horeca en facilitaire dienstverlening, de maaltijdvoorziening in al zijn facetten (waaronder het productie proces in een (instellings)keuken), is er ruim voldoende kennis van het zorgproces en de ontwikkelingen hierin om eten en drinken hierin goed te kunnen integreren en is er kennis van producten en concepten die beschikbaar zijn in de markt inclusief de nieuwste (technische) ontwikkelingen in de samenleving.

Het doorvoeren van veranderingen en de acceptatie ervan hangen nauw samen met hoe de gehele organisatie bijdraagt aan de ondersteuning van deze verandering. Vandaar dat er bij dit proces nadrukkelijke aandacht is voor coaching van de medewerkers, een heldere communicatie, een juiste bijdrage op het gebied van ICT en een passende (interieur)vormgeving die de werkzaamheden en de gewenste uitstraling ondersteunt.

Tot slot hebben wij de beschikking over een netwerk aan specialisten die naar wens ingezet kunnen worden.


Projecten:
Opdrachten:
Met de volgende partijen heeft een samenwerking plaatsgevonden:

Copyright © 2009-2014 - Phliss - Phyllis den Brok - Alle Rechten Voorbehouden (All Rights Reserved)